CẦN TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

icon date 14 tháng 02,2023

CẦN TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Cẩn tuyển Nhân Viên Sale Marketing

icon date 02 tháng 11,2021

Do nhu cầu mở rộng phát triển, hiện nay Phương Dung Telecom đang cần tuyển Nhân Viên Sale Marketing. Các ứng viên có nhu cầu...

Cần Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Tại Văn Phòng

icon date 07 tháng 12,2019

Do nhu cầu mở rộng phát triển, hiện nay Phương Dung Telecom đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Các ứng viên có nhu cầu vui...

Cần Tuyển Trưởng Phòng Marketing

icon date 04 tháng 04,2020

Do nhu cầu mở rộng phát triển, hiện nay Phuong Dung Telecom đang cần tuyển Trưởng Phòng Marketing. Các ứng viên có nhu cầu vui...

Cần Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh

icon date 04 tháng 04,2020

Do nhu cầu mở rộng phát triển, hiện nay Phương Dung Telecom đang cần tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh. Các ứng viên có nhu cầu...

Cần Tuyển Nhân Viên Văn Phòng

icon date 04 tháng 04,2020

Do nhu cầu mở rộng phát triển, hiện nay Phương Dung Telecom đang cần tuyển Nhân Viên Văn Phòng. Các ứng viên có nhu cầu vui...

Cần Tuyển Nhân Viên Thiết Kế

icon date 04 tháng 04,2020

Do nhu cầu mở rộng phát triển, hiện nay Phương Dung Telecom đang cần tuyển Nhân Viên Thiết Kế. Các ứng viên có nhu cầu vui...

Cần Tuyển Nhân Viên Digital Marketing

icon date 04 tháng 04,2020

Do nhu cầu mở rộng phát triển, hiện nay Phương Dung Telecom đang cần tuyển Nhân Viên Digital Marketing. Các ứng viên có nhu cầu...

Cần Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

icon date 04 tháng 04,2020

Do nhu cầu mở rộng phát triển, hiện nay Phương Dung Telecom đang cần tuyển nhân viên kinh doanh kế toán tổng hợp. Các ứng...

Cần Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Công Trình

icon date 04 tháng 04,2020

Do nhu cầu mở rộng phát triển, hiện nay Phương Dung Telecom đang cần tuyển nhân viên kỹ thuật công trình. Các ứng viên có...

Cần Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường

icon date 04 tháng 04,2020

Do nhu cầu mở rộng phát triển, hiện nay Phương Dung Telecom đang cần tuyển nhân viên kinh doanh phát triển thị trường. Các...

Tuyển dụng

Đăng ký nhận khuyến mãi

Hotline tư vấn miễn phí: 1900 599 817
Zalo