Mua chuông cửa có hình không dây hay có dây thì tốt hơn?